Informatie

De informatie die je van ons ontvangt, geven we stapsgewijs. Aan de hand van het aantal weken dat je zwanger bent geven we je informatie over bijvoorbeeld:

• het erkennen van de baby
• de plaats van de bevalling,
• het geven van borst- of flesvoeding,
• de benodigde voorbereiding voor de bevalling.

Tijdens de controles krijgen jij en je partner alle ruimte voor
het stellen van vragen. Wil je, naast je partner en eventuele
kinderen, graag een familielid of vriend(in) meenemen naar
een van de controles? Dat kan ook.

test

adfadsfadsfadsfasdfasdf