Astrea breadcrumb logo

Algemene voorwaarden

Medische echo’s

Voordat je je bij ons aanmeldt voor een medische echo dient je verloskundige hulpverlener jou geïnformeerd en gecounseld te hebben over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prenatale screening. Je hebt de folder en/of de website gelezen. Aanvullend onderzoek kan geïndiceerd zijn, maar nooit verplicht.

Termijnecho

Als je niet op de hoogte gebracht wil worden van afwijkende bevindingen, zoals een onverwacht verdikte nekplooi, geeft je dit voor het onderzoek door aan de echoscopiste.

 

13 en 20 weken echo

Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 13- en de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO en SEO) genoemd. Dit onderzoek vindt plaats bij ongeveer 20 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij uw ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Een goede echo is geen garantie voor een gezond kind.

Soms kan het echo-onderzoek aanleiding geven tot nader onderzoek. Er zal in dit geval contact worden opgenomen met de afdeling prenatale diagnostiek (PND) van het Maastricht UMC+. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er iets mis is met de gezondheid van uw kind. We zijn er ons van bewust dat dit wel ongerustheid kan veroorzaken.

Beperkingen

Bij het maken van een echo zijn we afhankelijk van de ligging van het kind. Het is daarom niet altijd mogelijk om alles wat we willen beoordelen, ook te kunnen beoordelen. Verder zijn er andere factoren die de beeldkwaliteit kunnen beïnvloeden en waar we afhankelijk van zijn.

Screeningstesten geven nooit zekerheid, niet alle afwijkingen worden met een echo gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om op een echo te zien. Andere zijn pas te zien na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

 

Andere belangrijke zaken

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en diensten verricht door Echocentrum Venlo.

 

Als cliënt van Echocentrum Venlo ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Ondanks vele jaren van wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Echocentrum Venlo is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of kortere termijn in verband met het aangaan van echoscopisch onderzoek en cliënte vrijwaart Echocentrum Venlo tevens voor enige aanspraken van derden.

Echocentrum Venlo stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan cliënte en/of het ongeboren kind. Tevens aanvaardt Echocentrum Venlo geen aansprakelijkheid voor de door cliënte gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

 

De afspraak voor een echo is definitief op de datum van de aanmelding. Annulering dienst plaats te vinden 24 uur voor de afspraak.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als de annulering binnen 24 uur voor de afspraak plaatsvindt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gehele of gedeeltelijke productie van beeld en/of geluidsmateriaal verboden.

Pretecho

Een pretecho wordt gemaakt op eigen verzoek en van niet medisch-diagnostische aard.
Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch of diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.
Het is cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van een medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.
De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft rusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.
Hiervoor vragen wij jullie om een handtekening onder deze verklaring te zetten wanneer je naar de afspraak komt.
Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënte. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echocentrum Venlo kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventueel foute beoordeling van het geslacht en de daardoor mogelijke kosten.